PROMOTECH Rail Titan Модулен трактор за ВИГ и МИГ/МАГ заваряване и рязане

Rail Titan е напълно модулен механизиран трактор.
Общи характеристики
Rail Titan е механизиран трактор, който може да бъде конфигуриран за ВИГ, МИГ/МАГ заваряване, газо-кислородно или плазмено рязане на листов материал по извити повърхности и тръби.
С помощта на осцилиращ блок, може да се изпълняват различни видове заваръчни шевове. Rail Titan може да се движи по гъвкави, полугъвкави, твърди или пръстеновидни водещи релси, които може да се фиксират с магнитни или вакуумни захвати. Rail Titan може да работи във всички пространствени положения, както на феромагнитни, така и на неферомагнитни материали.

Приложения: Производство на ремаркета, резервоари за камиони, резервоари за гориво, резервоари за съхранение на вода, съдове под налягане – всяко приложение, изискващо дълги непрекъснати заваръчни шевове.

Основни характеристики и предимства:

• Подходящ за ВИГ заваряване с високочестотно запалване.
• Здрав дизайн, лят алуминиев корпус.
• Ергономично дистанционно управление .
• Програмиране на всеки параметър на заваръчният шев.
• Подходящ за извити повърхности до мин. радиус от 100 mm .
• Пръстени за тръби за диаметри от 200 mm до 3 m.
• Гъвкави релси за тръби с диаметър над 1500 mm .
• Водещи релси за диаметри от 3 m до 10 m.
• Полугъвкавите водещи релси могат да се огъват до минимален радиус от 5 м без трайна деформация.
• Възможност за следене с активна компенсация на положението на заваръчната горелката вертикално и хоризонтално с и без осцилация.
• Rail Titan осигурява повтаряеми висококачествени заваръчни шевове и срезове.
• Захранване: 100-240V, 50-60Hz - монофазно
Технически данни
ПараметърСтойност
Захранване240  V
Мощност60  W
Минимална дебелина на материала5  mm
Хоризонтална скорост0-250  cm/min
Вертикална скорост0-250  cm/min
Хоризонтална теглеща сила400  N
Вертикална теглеща сила315  N
Диаметър на горелката16-22  mm
Тегло13  kg
Технически спецификации
Технически спецификации