Почистваща течност EL/Extra IBS Scherer 200 l

EL/Extra, 200 L варел специална почистваща течност - изпарява бързо без остатък, сертифицирано K1 ХВП, военна, минна и др. индустрии.
Общи характеристики
EL/Extra (ЕЛ/Екстра) – Бързо и изпаряващо се без остатък индустриално почистващо средство за промишлено използване като разтворител в индустриалното почистване на части и обезмасляване на повърхности, фината механика, електротехниката, хранителната промишленост и др. Почти без мирис, поносима от кожата и изключително неароматизирана смес на въглеродния диоксид. Корозия на метала – няма, защото не съдържа реактивни серни съединения. Точка на замръзване – много ниска < -40°C. Точка на възпламеняване > +61°C.
Сертифициран по NSF: за употреба като почиствател и обезмаслител извън прякото производство в хранително-вкусовата промишленост (K1).
Разрешение от минната индустрия.
Разрешение от Lufthansa: разрешено за ползване след тест за съвместимост с различни материали.
Отговаря на американските военни стандарти MIL-PRF-680 Typ II.

Свързани продукти