Почистваща течност Purgasol IBS Scherer 200 l

Purgasol - IBS, 200L варел специална почистваща течност - премахва груби замърсявания, остатъци от масла и смазки. С лек омасляващ ефект. Бързо изпаряване, лека миризма. Точка на замръзване – много ниска, < -50°C. Точка на възпламеняване > 60°C.
Общи характеристики
Purgasol (Пургасол) - Студено почистващо средство, разтворител на база въглеводороди.
Идеално за приложения, при които се почистват безпроблемно и най-грубите замърсявания от масло и грес, и трябва да се гарантира бързото, и равномерно изпарение на почистващото средство.
• с леко омазняващо действие след почистването;
• не предизвиква корозия на метала;
• характерен мирис, с ниско съдържание на аромат;
• поносим от кожата.

Свързани продукти