Почистваща течност Quick IBS Scherer 50 l

Quick - IBS специална почистваща течност с бързо съхнене без остатък, почти без мирис, разрешение за ХВП. Варели варианти 50 L (или 200 L)
Общи характеристики
Quick (Куик) почистваща течност се изпарява незабавно и без остатък. Подходяща за употреба преди последващо обработване на детайлите - лакиране, облепване и др. Гарантира бързото и без остатък съхнене на почистващото средство при серийна продукция. Поносим от кожата и неароматизиран органичен разтворител на базата въглеводород. Почистващо действие – отлично при замърсявания от масло и грес. Изпарение – много бързо и равномерно. Остатъци – след обезмасляване е без остатък. Мирис – почти без мирис (мек). pH – стойност – неутрален. Корозия на метала няма, защото не съдържа реактивни серни съединения. Точка на замръзване много ниска < -80°C. Точка на възпламеняване + 45°C. Разрешително от хранително – вкусовата промишленост: произведено е според наредба FDA Nr. 21 CFR 172.882 и FDA Nr. 21 CFR 178.3530.

Свързани продукти