Борфреза сферична Lukas D HFD 0605.06 Z7

Сферична борфреза LUKAS, Z7 средна кръстосана насечка.
Общи характеристики
Подходяща за стоманени отливки, заварки, закалени и меки стомани (универсални).
Технически спецификации
Технически спецификации