Четка със специален край Osborn D10 опашка 6 Korfil E грит 120 T25

Четка със специален край OSBORN с размери от диаметър 10 mm до 28 mm, опашка 6 mm и гритове 120,180 и 320.
Общи характеристики
Aбразивна четка от силициев карбид за почистване, заобляне на ръбовете и дообработка на повърхности. Намира приложение за обработка на цветни метали.
Технически спецификации
Технически спецификации