Ротационен диск с опашка Combi SFM 04020.06 A 104/80

Ротационен диск LUKAS на грит TF 120/80, опашка 6 mm и диаметър 40,60 и 80 mm.
Общи характеристики
Подходящи за:
Предварителна обработка
Отнемане на ръжда
Предполиране