Ротационен диск с опашка Combi SFM 04020.06 A 104/80

Ротационен диск LUKAS на грит TF 120/80, опашка 6 mm и диаметър 40,60 и 80 mm.
Общи характеристики
Подходящи за: предварителна обработка, отнемане на ръжда, предполиране.
Технически данни
ПараметърСтойност
Диаметър40  mm
Широчина на главата20  mm
Дебелина на опашка6  mm
Дължина на опашката40  mm
Зърнистост104/80  P