Полиращ грифер Lukas P1KS 1632.06

Полиращ грифер наличен на диаметър 16 мм и опашка 6 мм
Общи характеристики
Направен е от различни материали , различни гритове, градуси и твърдост.
Технически спецификации
Технически спецификации