Полиращ инструмент Lukas P2KE 1020.06 KORNUNG 120

Полиращ инструмент с диаметър 10 мм и опашка 6 мм.
Общи характеристики
Полиращите инструменти от група Р2 са налични на различни на пет различни гритове и различни форми и размери.
Технически спецификации
Технически спецификации