Акрилно лепило за пластмаси Loctite AA 3038 2K - 50ml

LOCTITE® AA 3038 e жълто структурно лепило за полиолефини, предварително смесено.
Общи характеристики
LOCTITE AA 3038 e жълто структурно лепило за полиолефини, предварително смесено, с добра устойчивост на удар. Много добра адхезия към полиолефинови субстрати (PP, PE) и метали с е-покритие. Работен живот на сместа е 4 мин и време за фиксиране >40 мин. Работният температурен диапазон е до +100°C с якост на срязване 13 N/mm? на PBT-пластмаси.
Технически данни
ПараметърСтойност
Съотношение за смесване по обем1:10 
Вискозитет12000  mPa·s
Живот на сместа4  min
Време за фиксиране>40  min
Якост на срязване13 (PBT)  N/mm2
Работна температура (до)+100  °C