Епоксидно лепило Loctite ЕА 9480 A&B - 50ml

LOCTITE® EA 9480 Epoxy Hysol е многофункционално лепило, одобрено за случаен контакт с храна и питейна вода,
Общи характеристики
LOCTITE EA 9480 е белезникаво 2К епоксидно лепило с универсално предназначение, одобрено за контакт с храни. Подходящо за свързване на металните и повечето пластмасови детайли в хранително преработвателната промишленост. Добра химическа устойчивост. Уякчено. Добро прилепване към неръждаема стомана.
KTW одобрение за питейна вода, Fraunhofer одобрение за случаен контакт с храна.

Лист с технически данни можете да намерита на:
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/243%20NEW-EN?pid=EA%209480&format=MTR&subformat=HYS&language=EN&plant=WERCS
Лист за безопасност можете да намерите на:
https://mysds.henkel.com/index.html#

https://mysds.henkel.com/SAP_GATEWAY/odata/SAP/YPSSWH_DOO_SRV//DocContentSet(Appid='YPSSW_SDSUA',Matnr='000000000001265772',Matnrcomp='',Subid='000000338557',Subidcomp='',Sbgvid='MSDS_UT_BG',Laiso='BG')/DocContentData/$value

https://www.henkel-adhesives.com/bg/bg/product/structural-adhesives/loctite_ea_9480.html
Технически данни
ПараметърСтойност
Технология2K Epoxy 
Вискозитет8,7  Pa·s
Смесване по обем2:1 
Живот на сместа110-190  min
Време за фиксиране270  min
Работен температурен диапазон-55 +120  °C
Якост на опън47  N/mm2
Якост на разслояване0,4  N/mm
Технически спецификации
Технически спецификации

Свързани продукти