Силикон LOCTITE SI 5615 A/B - 400ml

Бързо втвърдяващ 2-компонентен силикон
Общи характеристики
LOCTITE SI 5615 ™ е двукомпонентен алкокси силикон, бързо втвърдяващ се, с отлична якост на свързване със стъкло, метали и Ceran. Има отлична температурна устойчивост до 180 ° C и способност за краткотрайно излагане на по-високи температури.

Подходящо отношение за смесване 2:1
Описание: 2К алкокси силикон
Удължаване при чупене: 150%
Твърдост на срязване А: 30
Якост на срязване (GBMS) N/mm?: 1,2
Работен температурен диапазон: +180 °C

Лист с технически данни:
http://tds.henkel.com/tds5/search.asp

Информационен лист за безопасност:
https://mysds.henkel.com/index.html#