Универсален почистващ спрей Presto 500 ml

Presto универсален обезмасляващ и почистващ спрей, който не оставя остатъци след употребата му.
Общи характеристики
Универсално почистващо средство, което разтваря и премахва дори и упорити замърсявания. Продуктът има силни обезмасляващи свойства и не оставя следи след употреба му. Непроводим. Некорозивен. Специалната дюза позволява пръскане във всяко положение на флакона. Подходящ за обезмасляването на части от метал и множество пластмаси. База: алифатни въглеводороди.
Цвят: прозрачен
Мирис: характерен
Относителна плътност при 20 градуса: 0,75 g / ml.