Диск Vortex Rapid Blend 125 x 22 mm

Тези дискове осигуряват агресивно, бързо отстраняване; намалява се времето за цикъл и повишава качеството. Може да се използва вместо или впоследователност с фибър дискове за подобряване качество на частите
Общи характеристики
Тези дискове се характеризизрат с висока производителност, няма нужда от смяна на електрическите инструменти.
Технически спецификации
Технически спецификации