Стоманени дробинки AIRBLAST

Стоманени дробинки AIRBLAST - различни размери.
Общи характеристики
Стоманени дробинки – сферични с размери S110-S780. Използват се във всички дробометни машини. Изработени са от по-мека стомана с твърдост 40-50HRC. Идеята е да бъдат щадящи към турбините. Резултата от тяхното използване е почистена повърхнина с по-слабо ограпяване. Размерите започват от S110 (~ 0.18mm) и стигат до S780 (~1.70mm).
Стоманени дробинки - пясък с размери GH120-GH10. Използват се за всички дробоструини машини. Изработени са от твърда стомана с твърдост 60-64HRC. Високо абразивни поради високата си твърдост, както и поради острите си форми. Почистената повърхнина е с по - дълбоко ограпяване. Размерите започват от GH120 (~0.075mm) и стигат до GH10 (~1.70mm).
Технически спецификации
Технически спецификации