Стъклени перли AIRBLAST

Стъклени перли - различни размери
Общи характеристики
Стъклените перли са абразив, който и се използва главно в стаи за бластиране и бластиращи камери. Стъклото не съдържа свободно желязо, което да причини корозия на цветни повърхности, поради което стъклените перли са много подходящи за използване при всички видове метали.
Стъклените перли се предлагат в различни размери.
Технически спецификации
Технически спецификации