Система за дробометно бластиране AIRBLAST TT-Line

Система за дробометно бластиране AIRBLAST TT-Line - за средни и големи детайли.
Общи характеристики

Системата TT-Line е проектирана да бластира средни и големи детайли, въртящи се на количка, осигуряваща идеално почистване и подготовка на профила.

 

Вид TT365C TT3610 TT3620 TT765C TT76100 TT7620 TT7630
Размер на почиствания профил (mm) 2500 x 1300 2500 x 1500 x 280 4000 x 3000 x 700 2500 x 1300 2500 x 1500 x 280 4000 x 3000 x 700 4000 x 2000
Обем на турбините (kg/min) 2 x 260 4 x 250 4 x 250 2 x 260 4 x 250 4 x 250 4 x 250
Капацитет на повдигане (t/h) 40 60 75 40 60 75 60
Мощност (без филтъра)(kW) 39,2 186,45 185,25 39,2 188,45 185,25 83,2
Външни размери (mm) 9000 x 4200 x 9290 14900 x 500 x 8700 16900 x 6540 x 10020 9000 x 4200 x 9290 14900 x 500 x 8700 16900 x 6540 x 10020 9168 x 7680 x 10874

Технически спецификации
Технически спецификации