Сравняване на грапавост AIRBLAST SRC-340/ SRC-341

Сравняване на грапавост - SRC-340/ SRC-341
Общи характеристики
Никелираните стандартни пластини модели SRC-340 ( G – Пясък ) и SRC – 341 ( S – Дробинки ) се използват за оценка на награпеността на повърхността, получена съответно след почистване чрез пясък или дробинки. Подходящ стандарт, който да се прилага към повърхността за визуално сравнение на четири сегмента, на сравнителен метод. За най - добра оценка се препоръчва да се използва лупа със седемкратно увеличение и проучването да се извършва на добра светлина.
Технически спецификации
Технически спецификации