Уред за измерване на грапавост AIRBLAST SPG-360

Уред за измерване на грапавост AIRBLAST SPG-360
Технически спецификации
Технически спецификации