Смесителна система GRACO PROMIX

Смесителна система GRACO PROMIX - различни конфигурации.
Общи характеристики
Предлага най-висока степен на осигуряване на съотношението.
Предоставя критична обратна връзка за процеса.
Вградени защитни системи.
Ефективен разтвор за промяна на цвета.
Ефективно проследяване и отчитане на материалите.
Ръчни и автоматични конфигурации.
Искробезопасните течни панели лесно се интегрират в опасни зони.
Осигуряване на точно съотношение за по-добро качество на завършване.
Опростеното програмиране позволява бърз и ефективен контрол на процесите.
Разширеният уеб интерфейс осигурява консолидирано управление на системата и отчитане.