Полиестерен тип филтри

Полиестерен тип филтри
Общи характеристики
Дебелина : 75 mm
Тегло : 230 gr
Цвят отгоре/отдолу: зелен/бял
Пречистваща способност : 93 - 97%
Пропускливост на въздух : 0,7 - 1,75 m/sec
Средна загуба на налягане : 7 - 40 Pa
Максимална загуба на налягане : 100 Pa
Номинален въздушен поток : 2500 - 6300 m3/h
Възможност за задържане на прахови частици: 3500 - 4700 gr./m2
Максимална работна температура : -15 - +80°C
Размери : 40 m2 - 2,00 m x 20,00 m