Филтри за аспирация за бояджийска камера М5

Филтри за аспирация за бояджийска камера М5
Общи характеристики
Дебелина : 22 mm
Филтър клас: M5
Пречистваща способност : 99%
Цвят отгоре/отдолу : бял/бял
Размери: 40 m2 - 2,00 m x 20,00 m