Хартиен филтър

Различни размери.
Общи характеристики
Максимална абсорбционна способност : до 18 kg/m2 - зависи от типа на боята
Филтрираща ефикасност : до 98% - зависи от типа на боята
Сегменти на линеен метър : до 26 бр.
Филтрираща повърхност 10 m2 – размери : 1 m x 10 m, 0.9 m x 11 m, 0.75 m x 13.5 m
Филтрираща повърхност 5 m2 - размери: 0.5 m x 10 m
Пакетиране : в картонена кутия