Метална кука за объл сапан 1 t

Общи характеристики
Куката се използва за директно закачане към плоски и обли полиестерни сапани без да е необходимо да се използвт допълнителни присъединителни елементи.

Товароносимостта е цветово кодирана, спазвайки оцветяването на сапаните. Коефициент на безопасност 4:1. Клас 10.
Технически спецификации
Технически спецификации