C куки за повдигане

Скобата за завъртане на рулони е универсално приложима С-кука. Чрез нея, рулона се завърта напълно безопасно на 90 °.
Общи характеристики
Благодарение на устройството си за преобръщане, тя може да поема или да поставя рулоните както легнали, така и изправени.
Бавното и безопасно движение на скобата осигурява плавното завъртане при повдигане или спускане на рулона. В същото време устройството за преобръщане служи за предотвратяване на случайно приплъзване на товара по време на транспортиране.
Капацитет от 500 до 5000 kg.
Технически спецификации
Технически спецификации