Вакуумна установка DISAB BagVac

Вакуумна установка DISAB BagVac
Модели - BagVac 125, BagVac 165 и BagVac 250
Общи характеристики
BagVac е електрическа вакуумна установка, монтирана на твърда рама, снабдена с прибиращи крака. Прибирането на краката дава възможност за лесно регулиране на височината до разтоварващия клапан според размера на Big - Bag торбите. Вакуумният модул е проектиран както за мобилна така и за стационарна инсталация.
Начин на работа :
Засмукания чрез вакуум материал първоначално се сепарира в бункера, където по - тежкия материал остава на дъното вследствие на гравитацията. От там въздушната струя продължава към главната филтърна система, където остатъчния прах бива отделен. Събраният материал от двете горни секции се събира в коничната долна част на бункера. Разтоварването на материала се извършва чрез автоматичен разтоварващ клапан на дъното на фунията. Разтоварването се извършва паралелно с почистване на всеки филтър последователно, което нормално се извършва на всеки 30 минути.
Почистването на филтрите е автоматично и се изпълнява посредством клапан / ATM / разположен между филтъра и вакуум помпата. При отваряне на този клапан се засмуква насрещен поток въздух, който преминава през филтърните торби и ги прочиства за много кратък период. След което клапана се затваря отново. Почистването на филтрите се извършва на всеки 30 минути с продължителност приблизително 20 секунди, след което се възстановява пълния вакуум. Този клапан също така гарантира, че установката стартира в ненатоварен режим, и след около 10 секунди постепенно се натоварва ( Star / Delta старт ).
Всички функции за работа на устройството се контролират от вградено ел. табло.
Вакуум помпа
Производителя предлага турбо помпа, вентилаторен тип, с директно куплиран мотор. Помпата и мотора са монтирани на антивибрационни подложки, а помпата е оборудвана с предпазен разтоварващ клапан, като превенция за надвишаване на максимално допустимото налягане. Шумозаглушители на входа и изхода осигуряват ниски нива на шум при експлоатация.
Технически данни
ПараметърСтойност
Модел125 / 165 / 250 
Тегло1030 / 1130 / 1160  kg
Макс.вакуум290 / 400 / 290  mbar
Въздушен обем (ненатоварен)1100 / 1100 / 1900  m3/h
Електрически мотор12.5 / 16.5 / 25  kw
Напрежение/Честота400/50  V/Hz
Повърхност на защитния филтър10  m2
Ниво на шума, при 1м/5м разстояние75/70  dB(A)
Свързващ диаметър на шланга108  mm
Технически спецификации
Технически спецификации