Почистващ препарат ELMA SUPROL PRO

Почистващ препарат Elma SUPROL PRO
Разфасовки :
2,5 л.
5 л.
10 л.
30 л.
Общи характеристики
Suprol PRO - е безводен препарат за изплакване на прецизни части, като демонтирани и сглобени часовникови механизми, след като са били почистени.
Suprol PRO се изпарява бързо без остатъци и гарантира, че смазочните материали могат да се нанасят равномерно. При водно почистване на прецизни метални части, Suprol PRO може да се използва и като заместител на вода преди сушене.
Технически спецификации
Технически спецификации