Квадратни часовникарски пили BAHCO 2-303

Размери: от 140 до 180 mm.
Общи характеристики
- Подходящи за фино шлайфане и полиране. Използват се най-често от часовникари и златари.
- Насечки: 0 = Груба; 1 = Средна; 2 = Фина; 4 = Много фина.
Технически спецификации
Технически спецификации