Комплект часовникарски пили - 160 mm BAHCO 2-471-16-1-0

Съдържание: плоска, квадратна, триъгълна, полукръгла, кръгла, ножовидна, елипсовидна, овална пила и дръжка.
Общи характеристики
- Насечки: 0 = Груба; 1 = Средна; 2 = Фина; 4 = Много фина.
Съдържание:
- Плоска пила 2-300-16-1-0,
- Квадратна пила 2 -303-16-1-0,
- Триъгълна пила 2-302-16-1-0,
- Полукръгла пила 2-304-16-1-0,
- Кръгла пила 2-307-16-1-0,
- Плоска пила 2-301-16-1-0,
- Ножовидна пила 2-308-16-1-0,
- Елипсовидна пила 2-306-16-1-0,
- Овална пила 2-305-16-1-0.
- Дръжка за пила 9-488-02-10
Технически данни
ПараметърСтойност
Дължина A160  mm
Зъби31  T/cm
Насечка