Рефрактометър за течности Limit 6400

Преносим рефрактометър, който просто проверява точката на замръзване на течностите на радиатора и уреда, както и киселината на акумулатора, за да определи състоянието на акумулатора. Измерва както етилен, така и пропиленгликол.
Общи характеристики
Рефрактометърът е оптичен инструмент, който измерва концентрацията на течността чрез своя индекс на пречупване. Отворете люка и поставете 2-3 капки течност върху призмата. Насочете предната част на рефрактометъра към светлинен източник и регулирайте фокуса с окуляра и прочетете стойността. Лесно се калибрира и настройва.

Свързани продукти