Рефрактометър за течности BAHCO 3046-REF

Общи характеристики
- Измерва прага на замръзване на етилен и пропилен гликол в охлаждащата система, течността за чистачките, плътността на електролита в батерията/акумулатора.
- Диапазони на измерване: -50°С до 0°С (пропилен гликол) и -50°C до 0°C (етилен гликол), 1,10 до 1,40 kg/l за плътността на акумулаторната киселина, -40°C до -10°C за устойчивостта срещу замръзване на почистваща течност, 5% до 40% за концентрацията на урея (AD Blue)