Рефрактометър за течности BAHCO 3046-REF

Общи характеристики
- Измерва прага на замръзване на етилен и пропилен гликол в охлаждащата система, течността за чистачките, плътността на електролита в батерията/акумулатора.
- Диапазони на измерване: -50 градуса до 0 градуса (пропилен гликол) и -50 градуса до 0 градуса (етилен гликол), 1,10 до 1,40 kg/l за плътността на акумулаторната киселина, -40 градуса до -10 градуса за устойчивостта срещу замръзване на почистваща течност, 5% до 40% за концентрацията на урея (AD Blue)