Вакуум помпа BGS GENERAL S.r.l. РВО 61

Помпено тяло, изработено от чугун, свързано с електрически мотор чрез гъвкав съединител.
Общи характеристики
Простият дизайна на помпата улеснява обикновените операции по управление и поддръжка.Помпеното тяло е изработено от чугун, свързано с електрически мотор чрез гъвкав съединител. Алуминиевият маслен/въздушен сепаратор елиминира изпускането на маслени пари, вентил за засмукване, въздушно охлаждане.
Технически спецификации
Технически спецификации