Винтов компресор COMPAIR L22 - 7.5A

Високоефективни винтови компресори с впръскване на масло
Винтова двойка със собствен дизайн
Микропроцесорно управление с интуитивен контрол
Общи характеристики
Високоефективни винтови компресори с впръскване на масло Винтова двойка със собствен дизайн Микропроцесорно управление с интуитивен контрол Немско качество с над 200 години традиция и опит Гаранция 6 (шест) години или 44 000 работни часа (2 години за модели L02 - L05) Всички модели с електрическа мощност 7.5 kW и повече, се предлагат и във вариант с честотно управление (променливи обороти, респ. променлив дебит). За моделите с електрическа мощност 30 kW и повече, се предлага като опция система за оползотворяване на отвежданата от компресора топлинна енергия.
Технически спецификации
Технически спецификации