Автоматичен водо-маслен сепаратор OWAMAT 12

Разделяне на масло / вода за разпръснати кондензати
обикновено представлява икономия на разходи и постоянно
надеждно решение на проблема. Пречистената
вода отговаря на законовите изисквания.
Общи характеристики
Всеки, който управлява сгъстен въздух
трябва да контролира и третира появилия се
кондензат. Това се налага по кономически
и технически причини, както и заради непрекъснато увеличаващите се законни изисквания.
Технически спецификации
Технически спецификации