Линеен филтър COMPAIR CF0036G1" D

CompAir предлага следните типове филтри:

В - високоефективен филтър за обща употреба, пречистваща способност до 1 µm, остатъчно масло до 0.5 ppm
C - високоефективен филтър за отстраняване на масло, пречистваща способност до 0.01 µm, остатъчно масло до 0.01 ppm
D - филтър за отстраняване на маслени пари и миризми, пречистваща способност - остатъчно масло до 0.003 ppm
E - прахов филтър за обща употреба, пречистваща способност до 1 µm
F - високоефективен прахов филтър за обща употреба, пречистваща способност до 0.01 µm
Капацитетът на филтрите варира от 0.600 до 468.00 m?/min при налягане 7 bar g. За изчисляване на капацитета при различни налягания, следва да се използват предоставените от производителя таблици и корекционни коефиценти.
Общи характеристики
В процеса на сгъстяване на въздуха е възможно попадането на известно количество масло в него, което се отсранява в последствие чрез линейни филтри за сгъстен въздух. Ефективността на филтрите е в зависимост от типа на компресора, неговата възраст, условията на експлоатация и пр.
Технически спецификации
Технически спецификации