Пластинчат компресор Hydrovane 1822-414-10-002/11

Моделната гама е структурирана така, че да задоволи нуждите от качествен сгъстен въздух на различни индустрии: автосервизни и ремонтни дейности, обща индустрия, строителство, енергетика, увеселителни паркове, селско стопанство, хранително вкусова промишленост, фармацевтика, медицина и стоматология, корабоплаване, военни приложения и много др.
Общи характеристики
Пластинчати маслени компресори серия HV

Пластинчатите компресори HYDROVANE™ се отличават с изключително опростена конструкция и в резултат на това - голяма дълготрайност - минимум 100 000 работни часа без съществени и скъпоструващи ремонти. Притежават една единствена важна движеща се част, работеща на изключително ниски обороти - 1450 за стандартните модели и от 800 до 2200 за моделите с честотно управление. Доставяният въздух е без пулсации, с ниска температурна разлика спрямо околната среда, значително по-малко съдържание на остатъчно масло и влага в сравнение с други типове компресори.

HYDROVANE Transit - специфична гама предлагаща решения за транспортния бизнес - инсталиране на модулна система или замяна на съществуващ стар компресор за всички видове транспортни средства: влакове, трамваи, тролейбуси, автобуси, метромотриси, трактори, камиони, електромобили, хибридни транспортни средства и др. Компресорите могат да се задвижват от: постояннотоков или променливотоков електродвигател, двигател с вътрешно горене, хидравличен мотор.
Технически спецификации
Технически спецификации