Димна спасителна качулка модел SR 77-3 Sundstrom Safety

Общи характеристики
SR 77-3 е предназначена за евакуация в случай на пожар или при инциденти, свързани с изтичане на химически вещества. SR 77-3 е разработена на принципа на полумаската на Sundstrom, монтирана в качулка, изработена от материал с ограничена горимост. Поставя се бързо и лесно, без предварителна подготовка. Оборудвана е с химически филтър ABEK1-CO и прахов филтър P3. Осигурява защита срещу СО и други токсични газове и частици, които се отделят при пожар. Предлага се в два размера, в стационарен и мобилен вариант.
EN 403, EN 14387