Прахов префилтър SR 221 Sundstrom Safety

Префилтърът SR 221 задължително се използва заедно с всички видове основни филтри. Той удължава живота на основния филтър като го предпазва от запушване с по-големи частици.
Общи характеристики
Предфилтърът SR 221 е диск, който е предназначен да улавя груби частици и с това удължава живота на филтрите за частици SR 510 P3 R и SR 710 P3 R, комбиниран филтър SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R и SR 599 A1BE2K1- Hg-P3 R. Предфилтърът се поставя в държача на предварителния филтър и след това се прикрепва към филтъра за частици или комбинирания филтър.