Прахов префилтър SR 221 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Префилтърът SR 221 задължително се използва заедно с всички видове основни филтри. Той удължава живота на основния филтър като го предпазва от запушване с по-големи частици.