Химически филтър SR 218 A2 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигуряват защита срещу органични компоненти с точка на кипене над 65 градуса.
EN 143, EN 14387