Химически филтър SR 295 K2 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигуряват защита срещу амоняк.
EN 143, EN 14387