Мини панел за първа помощ, модел 191400 Cederroth

Общи характеристики
Малък пластмасов панел с лепенки и превързочни материали.
Подходящ също така за камиони и ванове.
Съдържа:
1910 - 4-в-1 превързочен материал - 1 бр.
1911 - 4-в-1 мини превързочни материали - 3 бр.
490700 - диспенсер с лепенки; ключ за диспенсера