Диспенсер за вътрешни антифони 3М

Общи характеристики
- изработен от висококачествена пластмаса (ABS)
- може да се постави на стойка на хоризонтална
плоскост или да се монтира на стена
- може да се монтира, както в закрити работни
помещения, така и навън
- за контейнер с 500 чифта антифони