Лепило за големи повърхности Loctite Мacroplast UR 7221 - 30kg

LOCTITE® UR 7221 е 1K, полиуретаново лепило, без разтворители, втвърдяващо от влага.
Общи характеристики
При стайна температура и подходяща влажност в сглобката може да се постигне достатъчна якост след около 2 до 4 ч. За по-бързо втвърдяване може да се използва топлинна преса . Максималната температура не трябва да превишава +70°C. Използва се за производство на сандвич елементи от порьозни субстрати, които съдържат влага.
IMO одобрение за корабостроенето (wheelmark, ниска степен на разпространение на пламък).
Технически данни
ПараметърСтойност
Технология1K PU 
Вискозитет5500-10500  mPa·s
Първоначална якост120-240  min
Консумация за m2100-200  g
Работен температурен диапазон (кратка експозиция)-40 +80 (+100)  °C
Технически спецификации
Технически спецификации