Лепило полиуретан за големи повърхности Loctite Мacroplast UK 8160 - 24kg

2К полиуретаново лепило с много висока лепливост, подходящо за изграждането на панелите за LNG/LPG резервоари. За реакцията е нужен втвърдител Loctite 5400.
Общи характеристики
Loctite Macroplast UK 8160 е 2K-PU пастообразен продукт, който се смесва в съотношение 5:1 с Loctite Мacroplast 5400. Добра гъвкавост при ниски температури. Практически не променя обема по време на втвърдяване. Продуктът е сертифициран съгласно IMO за корабостроенето, с ниска степен на разпространение на пламък.
Технически данни
ПараметърСтойност
Технология2K PU 
Съотношение на смесване по тегло5:1 
Живот на сместа при 20°C60-90  min
Първоначална якост300-480  min
Якост на опън> 7  N/mm2
Консумация за m2200-500  g
Работен температурен диапазон (кратка експозиция)-190 +80 (+150)  °C
Технически спецификации
Технически спецификации

Свързани продукти