Механични такери за захващане на полиетилен – за кламери тип 140