Конусна четка с абразив Osborn D50 T17 грит 180

Конусна четка OSBORN налична на диаметър 50 и 75 mm, грит 80 червена и грит 180 синя.
Общи характеристики
Конусната четка OSBORN намира приложение за почистване на материала, заглаждане на ръбове,структуриране, отстраняване на боя .
Технически спецификации
Технически спецификации