Полир шайба Osborn D100x10 Lipprite EKK 2 груба

Полир шайба OSBORN налична на различни гритове.
Общи характеристики
Полир шайбата на OSBORN e подходяща за сатениране, повърхностно и финно шлайфане.
Технически спецификации
Технически спецификации