Полир шайба Osborn D100x10 Lipprite EKK 2 груба

Налична на различни гритове
Общи характеристики
Приложение : Подходяща за сатениране, повърхностно и финно шлайфане
Технически спецификации
Технически спецификации