Полир шайба Osborn D100x10 Lipprite EKK 2 груба

Полир шайба OSBORN налична на различни гритове.
Общи характеристики
Приложение:Подходяща за сатениране, повърхностно и финно шлайфане.
Технически спецификации
Технически спецификации