Полир шайба Osborn D100x10 Lipprite EKK 4 медиум

Полираща шайба OSBORN налична на различни гритове.
Общи характеристики
Полир шайба OSBORN подходяща за сатениране, повърхностно и финно шлайфане.
Технически спецификации
Технически спецификации